I Bygdegården sker 
                                  det mycket verksamhet

Välkommen till 
Holms Bygdegård

Vi finns cirka en mil norr 
om Halmstad

 

 
                        Vi har ljusa och trevliga lokaler för föreningsmöten, 
föreningsfester, konferenser och studiecirklar, 

Familjefester vid olika högtider. Det finns högtalaranläggning med 
teleslinga, välutrustat kök, overhead och blädderblock. 


Du kan duka till en måltid för upp till 95 personer
  

För bokning och ytterligare information
ring: 035-380 52

Bygdegårdens adress: G:a Göteborgsvägen 12, 302 79 Holm * tel: 035-381 40
                    
     
                      Föreningen är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund