MEDLEMSINFO
 
LOGGA IN      INFO

Saknar du inloggnings-
uppgifter kontakta 
BR:s kansli
Epost: info@bygdegardarna.se
Telefon: 08-440 51 90

Information

Talsyntes nedan
IDÉPROGRAM
Talsyntes nedan
BR:s Idéprogram

     Beställ vårt idéprogram

Talsyntes nedan
TALSYNTES
Talsyntes nedan
Talsyntes nedan
BYGDEGÅRDSBIO
Talsyntes nedan

MediaPlayer   QuickTime

 

 


VÄLKOMMEN TILL BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

 

  <tom>
  <tom>
  <tom>
  <tom>
  <tom>
  <tom>
Det händer


Det händer i bygdegårdarna
Läs mer

Registrera din aktivitet här
 

Projekt 2011 – 2012
   
 

Servicebygdegårdar
Bygdegården — mötesplats för lokal service.
Läs mer

Den rullande bygdegården
En "bygdegård" lastad med idéer och material för ungdomsverksamhet.
Läs mer

Energiprojekt
Energilösningar för samlingslokaler!
Läs mer

Mat i bygdegården
Bygdegården — navet för mat, fest och kultur.
Läs mer


   

Prenumerera på 
tidningen 
Bygdegården

Kraft&Kultur - grön el
  BR har tecknat ett ramavtal med Kraft & Kultur om grön el för såväl bygdegårds-föreningar som bygdegårdsfolk.
Läs mer och teckna avtal på www.kraftkultur.com/
bygdegardsel
 

 

Förbundsstämma 2011 förbundsstämma 2011

Förbundsstämman 2010förbundsstämma 2010

Svensk PDF broschyr -ej tillgänglig ännu.

Engelsk PDF broschyr

 

BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Eriksbergsgatan 8 A Box 26017 
100 41 STOCKHOLM  Tel: 08 440 51 90 Fax: 08 611 55 90 

Karta  

Copyright © 2008, Design Hovdata.se